แนะนำหน่วยงาน
       ระบบสารสนเทศ
       ข้อมูลสารสนเทศ
       ผังเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ลงพื้นที่ อาคาร 144 เตียงสำรวจและวางแผนการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  18-11-2558
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายคณัสนันท์ ภูจารึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายอุดร บุตรสาร เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่อาคาร 144 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ โดยมีความคืบหน้าในการติดตั้ง กว่า 60 เปอร์เซ็น 

มีรูปภาพทั้งหมด  3  รูป  
  
Previous
IEEE/IEE Electronic Library H.W.Wilson ProQuest Dissertation isiknowledge Lexis portal.acm ebook.thailis online.sagepub springerlink
crcnetbase proquest.umi matichonelibrary sciencedirect thailis tdc.thailis netlibrary isiknowledge sage-ereference
Next