หน้าหลัก   |   ข่าวสารและกิจกรรม   |   ข้อมูลบุคลากร   |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   |   ปฏิทินกิจกรรม   |   จัดการฐานข้อมูล  
 สามารถดาวน์โหลด TBCM2010 ได้ที่นี่       ข้อมูลประชากรที่ประเภทซ้ำซ้อนกันใน CUP กุฉินารายณ์       การอัพเดทฐานข้อมูลโปรแกรมดึงข้อมูลส่งเบิกจ่ายตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.       ตารางเวร เดือนธันวาคม 2558       งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานศูนย์ข้อมูลฯ ร่วมประชุมทีม Admin เพื่อทบทวนการบันทึก/วิเคราะห์/ประมวลผลตัวชี้วัดตามยุทธศาตร์       ตารางเวรเดือน พศจิกายน 2558       งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมอบรมการพัฒนาระบบ Data Center ที่ รพ.หนองกุงศรี       ลงพื้นที่ อาคาร 144 เตียงสำรวจและวางแผนการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์     
       แนะนำหน่วยงาน
       ระบบสารสนเทศ
       ข้อมูลสารสนเทศ
       ผังเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   บุคลากร กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
นายสมไพร ไกยวรรณ์
  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
นางมนสิชา ปุณขันธ์
  นักวิชาสาธารณสุข
นายอวิรุทธ์ เลิศสงคราม
  หัวหน้างานเวชระเบียน
นางสาวสาวิตรี ทองมุล
  เจ้าพนักงานเวชสถิติ
นางสาววริยา แสนบุดดี
  เจ้าพนักงานเวชสถิติ
นางสาวเตือนใจ ไกยวรรณ์
  พนักงานธุรการ
นางสาววันวิษา อิ่มอุรัง
  พนักงานธุรการ
นางสาวยุพิน ไกยวรรณ์
  พนักงานธุรการ
นายมัสธร ศรีกำพล
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายจักรกฤษณ์ กองน้ำ
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มีข้อมูลทั้งหมด  15  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2
  
Previous
IEEE/IEE Electronic Library H.W.Wilson ProQuest Dissertation isiknowledge Lexis portal.acm ebook.thailis online.sagepub springerlink
crcnetbase proquest.umi matichonelibrary sciencedirect thailis tdc.thailis netlibrary isiknowledge sage-ereference
Next