แนะนำหน่วยงาน
       ระบบสารสนเทศ
       ข้อมูลสารสนเทศ
       ผังเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ข่าวสารและกิจกรรม
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานศูนย์ข้อมูลฯ ร่วมประชุมทีม Admin เพื่อทบทวนการบันทึก/วิเคราะห์/ประมวลผลตัวชี้วัดตามยุทธศาตร์
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  19-11-2558
วันที่ 19 พศจิกายน 2558 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์ข้อมูลร่วมประชุมทีม Admin เพื่อทบทวนการบันทึก/วิเคราะห์/ประมวลผลตัวชี้วัดตามยุทธศาตร์  ณ ห่องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกำหนดการ วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2558 

มีรูปภาพทั้งหมด  4  รูป  
  
Previous
IEEE/IEE Electronic Library H.W.Wilson ProQuest Dissertation isiknowledge Lexis portal.acm ebook.thailis online.sagepub springerlink
crcnetbase proquest.umi matichonelibrary sciencedirect thailis tdc.thailis netlibrary isiknowledge sage-ereference
Next